Arts >> Kunst >  >> musikk >> musikksjangere

Klassiske musikkstiler

Klassisk musikk omfatter en musikalsk tradisjon som kom i modenhet i renessansen, men kan spores så langt tilbake som det 5. århundre . Disiplinen er variert, og komponister og teoretikere som utgjør klassisk musikk rike historie er noen av de mest briljante musikalske sinn verden noen gang har kjent . Påvirkningen av klassiske musikere kan sees i alle grener av moderne vestlig musikk, fra Bachs fuger i jazz til Stockhausens eksperimenter i lyd romliggjøring i pop. Begynnelser

Klassisk musikk kan spores tilbake til antikkens Hellas . Den store filosofen og matematikeren Pythagoras oppfant den første kjente system for musikalsk notasjon. Pythagoras hypotese om at forholdet mellom noter kunne uttrykkes som matematiske ligninger. Tidlig kristen liturgisk musikk arvet denne tradisjonen med musikalsk notasjon og senere utviklet seg til klassisk musikk .
Renaissance

Den eksakte datoen for opprinnelsen til renessansemusikk er mye diskutert , selv om mange musikk historikere plasserer starten i det 15. århundre. Renessansemusikk aktivert utvidelse av harmoniske ideer eller konsepter om hvordan stemmene og notater samhandle med hverandre . For første gang komponister begynte å primært jobbe i store og små skalaer , en polar skifte bort fra de gamle moduser som dominerte tidlig liturgisk musikk. Den større og mindre skala systemet er fortsatt i bruk i moderne musikk studie og notasjon.
Baroque

Den barokke stilen oppsto i begynnelsen av det 17. århundre . I perioden hvor barokk stil var dominerende , ble den moderne klassisk orkester dannet. Barokk stil er kompleks og melodisk utsmykkede. Utføre barokke komposisjoner er notorisk vanskelig. En vanlig hørt barokk progresjon er en enkel, gjenta setning som vokser i kompleksitet hver gang det gjentas . Mange barokk komponister skrev operaer. Bach er en av de mest kjente komponister i barokkstil.
Romantisk

Det 19. århundre regnes som en gullalder av klassisk musikk. Den romantiske bevegelsen i klassisk bevegelsen falt sammen med romantiske tendenser i litteratur og filosofi . Større vekt på emosjonelle uttrykk . Komponister ansett som den emosjonelle konteksten av et dikt før den strukturelle . Den romantiske epoken så musikalsk kompleksitet øker drastisk. Richard Wagners Ring syklus er et eksempel på den episke opera som kom inn i stilen på denne tiden, samt nasjonalistiske ideer om musikk.
Modern

Moderne klassisk musikk omfatter et bredt spekter av smaker og disipliner . Den tyske komponisten Stockhausen eksperimenterte med elektronisk musikk , og John Cage ble beryktet for å skrive komposisjoner som besto av en enkelt vedvarende notat . Moderne klassisk musikk utforsker de tekniske og filosofiske grunnsetningene i den klassiske kanon og utvider eller kommentarer på dem ved hjelp av moderne teknikker og ideer om musikk , filosofi og samfunn.

musikksjangere

Relaterte kategorier