>> Kunst >> Bøker >> poesi

Ulike Emner for Sonnets

form av en sonett er begrenset av konvensjoner , men innholdet er like grenseløs som fantasien . Strukturen i en sonett er stiv . Sonetter er skrevet med 14 linjer , hver med 10 stavelser, et rim - ordningen og en rytme som kalles iambic pentameter . Disse reglene kan virke begrensende , men alt er mulig innenfor denne rammen .

William Shakespeare er kanskje den mest kjente Sonneteer . De 154 sonetter han skrev seiret til denne dagen og fortsatt være en hjørnestein i norsk poesi. Mens sonetter er nesten alltid inspirert av kjærlighet, her er fire temaer som Shakespeare brukt i hans sonetter , som utdype sjangeren. Du kan utforske disse temaene i dine egne sonetter eller bruke dem som et springbrett til å inspirere andre fag. Astronomi
" Konstant stjerner , i dem leste jeg en slik art som sannhet og skjønnhet skal sammen trives " - Shakespeares 14. sonett

Shakespeare bruker astronomi å koble guddommelige egenskaper til menneskelige egenskaper . Menneske kan observere stjernene fra jorden , noe som gir en direkte kobling til den himmelske verden . I sin 14. sonett , sier Shakespeare han bruker ikke astronomi til å forutsi fremtiden; han skriver for å se stjernene i øynene til ungdom. Dette bringer praktisk til et emne ofte tilslørt av usikker betydning.

Shakespeare visninger astronomi med grei pragmatisme . Dette er et viktig begrep for å huske når du skriver en sonett . Sonetter en tendens til å bevege seg mot de mest ubeskrivelige fag. Det er viktig å gi et solid fundament i det daglige virkelighet, slik at publikum kan få kontakt med det uutsigelige .
Theology
Unngå klisjeer når du skriver om kjærlighet ved å koble følelser med pragmatisme .

Som alle sonneteers , Shakespeares verk i sjangeren overveldende omhandler kjærlighet. Han utvider dette emnet ved å innlemme det med nødvendige dualitetene som godt og ondt. I sonett 144, introduserer Shakespeare teologiske institusjoner som djevelen , engler og helvete. Han var et produkt av en dypt katolsk miljø. Teologi var et tema mye diskutert i sin tid og sitt utseende i hans sonetter avsløre noen av de mest åpenbare dikotomier av kjærlighet. Disse inkluderer synd og dyd; fordømmelse og frelse og den smertefulle gjenstand for utroskap mot standhaftig engasjement.
Død
En god Sonneteer vil smelte den bitre med det søte.

De fleste sonneteers har spilt med ideen om død og døende . Siden kjærlighet er det sentrale temaet i sonett -skriving , er død brukt som et illevarslende enhet for å antyde sine potensielle tragedier og tidsmessige rammer. De fleste sonetter har en bittersøt kvalitet. Sonetter erkjenner forbigående art av menneskelivet , men de strever ofte for å beskrive den evige . " Glad for å ha din kjærlighet , glad for å dø , " Shakespeare skriver i sonett 92. Han antyder at mennesker er begrenset av dødelighet , og likevel kjærlighet overgår til og med død .
Anatomy

Menneskelig fysiologi er et viktig tema i mange sonetter . Den tilbakevendende tema her er en sammenheng mellom de immaterielle følelser av poesi med fysisk virkelighet . Shakespeare relaterer ofte den emosjonelle verden til den anatomiske . Utover det åpenbare bruk av hjerte for å symbolisere kjærlighet, bruker Shakespeare føttene til å representere mobilitet i livet , til hendene representere kreative evner , til skjelettsystemet representerer stabilitet og loins til å representere utemmet lidenskap. Shakespeare og andre sonneteers som John Donne bruker ofte sansene å formidle vår direkte kobling med fenomenologisk verden.

poesi

Relaterte kategorier