>> Kunst >> musikk >> Songs &Lyrics

Hvordan du lager en salme

En salme er en kristen sang , vanligvis skrevet i en metrisk form eller med symmetriske strofer . Noen tekster rime for vekt , andre bruker gjentatte ord . Salmer er skrevet for å prise Gud , og som Paulus sier , "for å styrke kirken. " Instruksjoner
Forbereder
1

Lær om salmer før du prøver å skrive dem. Jo mer du vet, jo bedre rustet vil du være . Det kan være nyttig å lese, synge og selv lære dine favorittsalmer.
2

Studer engelsk meter og metriske vers . Ordningen av påkjenninger kan brukes til å forårsake ulike bevegelser i sangeren.
3

engross deg i Skriften. Jo bedre du kjenner din kildetekster de enklere tekstene vil komme.
Skrive tekster
4

Start med en tekst som du kjenner og omskrive den til en ny salme. Du kan bruke en bibel passasje eller en annen salme som kilde. Når du har praktisert ved hjelp av denne øvelsen kan du prøve å skrive salmer mer fritt .
5

Bruk en masse detaljer . Dette vil gi salme fokus.
6

målrette en bestemt målgruppe. Hvis du skriver for din egen menighet , vil du vite deres smak . Hvis en kirke liker tekstene dine , er det sannsynlig at en annen vilje, også.
7

Organiser salme. En metode er rim . Det kan være en utfordring å rime , men hvis du ikke rime din salme vil trenge en annen form for organisering . Repetisjon er en annen metode som du kan bruke.
8

Avslutt salmen med din beste linje.

Songs &Lyrics

Relaterte kategorier