>> Kunst >> musikk >> Songs &Lyrics

Hvordan lese noter Notes og Scores

lese noter notater og score er en type literacy akkurat som å lese ord eller lære et fremmed språk. Enten du er bare begynnelsen for å lære å lese noter eller du prøver å mestre lese en stor poengsum raskt , men det er noen tips som kan hjelpe noen forbedre sine eksisterende musikk - leseferdigheter . Instruksjoner
1

Pugg hvor notene faller på de ansatte . Det første trinnet i å lære å lese noter er å lære de ansatte så godt at du ikke lenger trenger å tenke på det, så start med lunge enheter (som Every Good Boy Does Fin og FACE for diskanten linjer og mellomrom) og praksis inntil du trenger ikke dem .
2

Skriv notenavnene innsiden av notater når du er første læring , slik at du ikke trenger å bruke lunge enheter, som kan bremse deg ned . Som du husker notene og trenger ikke etikettene lenger, slette dem .
3

Practice musikk som har noter gradvis lenger bort fra de ansatte . Finn musikk som inneholder notater bare en eller to hjelpelinjer over eller nedenfor for å begynne å lære notene utenfor ansatte og gradvis bevege seg til enda høyere og lavere notater slik at du ikke har alltid å stoppe og telle .
4

Pugg vanlige rytmemønstre , som syncopation og ulike kombinasjoner av åttende notater og sekstende notater , slik at når du ser dem, kan du kjenne igjen og spille rytmen uten å telle de enkelte noteverdier .
5

Utnytte akkordprogresjoner å gjenkjenne viktige endringer og notater lettere. Hvis akkordprogresjoner er skrevet på musikk, bruke dem , og hvis de ikke er det, vurdere å skrive dem inn.
6

Følg lignende mønstre og linjer når du leser noter eller en poengsum. Hvis du leser en poengsum , se etter likhetstrekk mellom delene slik at ulike deler skiller seg ut mer , og du kan plukke dem ut, og se etter linjer som gjentas senere med samme eller forskjellig instrumentering.


Songs &Lyrics

Relaterte kategorier