>> Kunst >> musikk >> Musikk Basics

En enkel forklaring på Music Reading

Evnen til å lese musikk er en viktig ferdighet når man lærer å synge eller spille et musikkinstrument. Hver banen har en unik plassering som skiller den fra andre noter . Musikk Clefs

Det finnes flere forskjellige clef tegn som brukes i å lese musikk, men det er to som mest brukte. The treble clef (eller G-nøkkelen ) og bass nøkkel (eller F -nøkkel ) .
Musikk Staff

Musikk er notert på det som kalles de ansatte, som er fem horisontale linjer som notater kan plasseres på (linje notater ) eller mellom (mellomrom notater ).
Treble Clef Reading

Hver linje og plass på treble clef ansatte har et brev navn fra A til G. Mellomrommene fra bunn til topp er FACE . Linjene fra bunn til topp er EGBDF .
Bass Clef Reading

Som treble clef , hver plass og linje på bass clef har en tilordnede bokstaven navn fra A til G. Mellomrommene fra bunn til topp er ACEG og linjene fra bunn til topp er GBDFA .
Beyond stavene

Notater kan skrives over eller under staves ved å legge til ekstra linjer kalt hjelpelinjer . Fortsette å telle opp eller ned i alfabetisk rekkefølge for å identifisere disse merknadene.
Praksis Tips

Lære å lese noter er en prosess og krever praksis flytende lese notater i sammenheng med en sang . Flashcards ( tilgjengelig på nettet eller på lokale musikkbutikker ) kan være et nyttig verktøy i å utvikle musikk leseferdigheter.

Musikk Basics

Relaterte kategorier