>> Kunst >> musikk >> Musikk Basics

Noteverdier i musikkteori

Lengden på hver musikknote er representert på papir ved form og skyggelegging. Hele notater og halvnoter har en åpen sirkel mens kvartal notater, åttende notater og sekstende notater er skyggelagt . Fra hele noter til åttende notater og utover , les videre for de ulike typer notater . Oversikt over tid signaturer og noteverdier

er tid signaturer uttrykt som et forholdstall . Den nederste tallet gjenspeiler verdien av notatet. Den øverste nummeret gjenspeiler mengden av notater per tiltak . For eksempel er 4/4 fire kvartal notater per tiltak , 6/8 er seks åttende notater per tiltak , og så videre . Fordi de fleste musikk er skrevet i 4/4 , er alle eksempler basert på den tiden signatur.
Hele Merknader

Hele notatet fyller en hel grad. I 4/4 tid , representerer det fire slag .
Halvnoter

I 4/4 tid , representerer halvnote to beats. Det tar to halvnoter til å fylle ett mål.
Quarter Merknader

I 4/4 tid , representerer fjerdedelsnote en beat. Det tar fire kvartal notater for å fylle ett mål.
Åttende notater

I 4/4 tid , representerer den åttende notat halvparten av en beat. Det tar åtte åttende notater for å fylle ett mål.
Sekstende Merknader

I 4/4 tid , representerer det sekstende note one- fouth av en beat. Det tar 16 sekstende notater for å fylle ett mål.

Musikk Basics

Relaterte kategorier