>> Kunst >> magisk >> Korttriks

Slik utfører den Fantastic Five Card Trick

I Fantastic Five Trick , velger tilskuer fritt et kort fra kortstokken . Det blir deretter plassert på toppen av dekk og kuttet i midten. Magikeren sprer dekket på et bord og ett kort , en fem , vender opp . Magikeren da teller fem kort ned og svinger over et kort som viser seg å være det valgte kortet!
Som en ekstra bonus, så snur han de fire kortene i mellom over og avslører dem for å være ess ! Instruksjoner
1

Fjern fire ess og en fem. Det spiller ingen rolle hvilken fem. Plasser fem, vender opp på bunnen av forsiden ned- dekk. Plasser de fire ess ansiktet ned under fem.

Du bør ha en ansikt- opp fem og fire forsiden ned ess helt nederst.
2

Spre dekk i hendene, å være svært forsiktig med å vise de nederste kortene du tidligere satt opp .
3

Har tilskueren plukke og huske et kort. Har ham deretter plassere kortet på toppen av squared -up dekk.
4

Kutt dekk når han plasserer sitt kort på toppen . Dette flytter kortet hans rett under de fire ess.
5

Med riktig patter , spre dekk over et bord og åpenlyst påpeke forsiden opp fem.
6

Pass på å forklare at dette må være en ledetråd og en indikator.
7

Count fem kort til venstre for fem og slå det femte kortet over. Det vil være betrakterens kort. For ekstra effekt, flytte forbi den og så komme tilbake .
8

Når han tror trikset er over, snu de fire kortene i mellom for å avdekke de er alle ess.

Korttriks

Relaterte kategorier