>> Kunst >> magisk >> Korttriks

Slik utfører Mental Agility kort triks

Tilskueren tenker på et tall mellom 1 og 10 , husker et kort basert på nummeret hennes og hender dekket til magikeren . Uten noen gang å se på dekk, og med dekk bak ryggen hans , finner magikeren det valgte kortet. Her er hvordan det gjøres . Instruksjoner
1

Har tilskueren plukke et tall mellom 1 og 10. Har henne shuffle etterpå.
2

Når hun blander , ha henne telle ned til valgt nummer , huske kortet på det punktet, men la den være der den er. For eksempel, hvis hun plukket seks , teller ned til det sjette kortet og huske det.
3

Ta dekk og plassere den bak ryggen din .
4

Opptelling av 19 kort umiddelbart , og erstatte dem på toppen av dekket , som reverserer rekkefølgen .
5

La henne vite at hun har valgt kortet vil være det tjuende kortet etter 19 telles ned.

6

Ta dekk foran og spør henne hva hennes valgte nummeret var . Hvis hun sier 7, deretter begynne telle din på 8, teller ned til 20.
7

Når du kommer til tjuende kortet , be henne om å identifisere kortet hun utenat . Dramatisk slå din over til avsløre det er det samme !

Korttriks

Relaterte kategorier